Svenska skattefrågor

Juristbyrån lämnar råd vid ärenden och frågor om omprövningar och överklaganden av beslut från Skatteverket, oavsett om det gäller inkomstskatt, mervärdesskatt, arbetsgivargifter eller bolagsskatt.

Vi är ert ombud i skatterättsliga processer och lämnar synpunkter när Skatteverket har genomfört en revision hos er eller skickat er skriftliga frågor i form av en så kallad skrivbordsutredning. Är det så att Skatteverket planerar en revision eller ett kontrollbesök hos er kan vi också stötta och vara med er i den processen för att tillvarata era intressen och se till att handläggningen fortlöper så smidigt som möjligt.

Vid övergång mellan olika verksamhetsformer uppkommer skatte- och avgiftsfrågor som vi bistår med, till exempel vid ombildning av enskild firma till aktiebolag.

När det så gäller de särskilda regler för fåmansföretag lämnar vi råd och konsultationer vid ändrad ägarstruktur, nedsättning av aktiekapitalet, kommande försäljningar och annan omstrukturering.

Vi biträder även i skatterättsliga koncernfrågor, till exempel vilka tillskott i form av koncernbidrag som kan lämnas inom en bolagsstruktur eller hur man på bästa sätt överlåter eller avslutar en näringsverksamhet.