Bank- och finansrätt

Bank- och finansväsendet är en oerhört viktig del av varje verksamhets ekonomiska motor. Vi ser till att ni såväl lever upp till lagstadgade krav som skapar de bästa möjliga förutsättningar för verksamhets ekonomiska framtid.


FINANSIELLA TILLSTÅND

Juristbyrån Venture har mångårig, framgångsrik erfarenhet av att bistå företag som ansöker om finansiella tillstånd hos Finansinspektionen gällande exempelvis betaltjänster inklusive kontoinformationstjänster, crowdfunding och elektroniska pengar, konsumentkreditinstitut med flera.

FINANSIELL RÅDGIVNING

Vi biträder med rådgivning avseende finansiella företags organisation samt bistår vid framtagande av praktiska rutiner för finansiella verksamheter så att företaget uppfyller gällande regelverk. Detta gäller även företag i det nationella registret mot penningtvätt där vi ger juridiskt biträde till företag som behöver hjälp med upprättande och tillämpning av rutiner mot penningtvätt i verksamheten.

UTBILDNING

Vi utbildar ansvariga inom finansiella företag hur gällande regelverk ska tillämpas samt ger fortlöpande utbildning avseende tillkommande ändringar i gällande finansiella regelverk.

TILLSYNSÄRENDEN

För finansiella företag som står under Finansinspektionens, Länsstyrelsens eller andra myndigheters tillsyn som exempelvis valutaväxlare, kredit- och konsumentkreditinstitut, betaltjänstleverantörer, pantbanker, guldsmeder, handlare inom guld/ silver/ andra begagnade varor, och andra, här bistår byrån med att ta fram och vid behov uppdatera styrdokument samt även med att besvara förfrågningar i tillsynsärenden från tillsynsmyndigheterna.