Avtal för privatpersoner

Vi hjälper till och upprättar alla typer av avtal för privatpersoner. Kontakta oss för rådgivning och biträde.

Arvsrätt

Vi erbjuder vår juridiska expertis för alla typer av arvsrättsliga ärenden så som biträde vid boutredning och arvskiften, upprättande av testamenten samt arvsrättsliga tvister. 

Familjerätt

Inom familjerätten hjälper vi dig med allt som gäller äktenskap, skilsmässor, bodelning samt vårdnad-, boende- och umgängestvister. Vi kan även upprätta familjerättsliga avtal som äktenskapsförord, samboavtal, bodelningsavtal och testamenten. VI kan även företräda dig i domstol vid tvister som rör innebörden av existerande familjerättsliga avtal. 

Familjerättsliga ärenden kan ofta vara fyllda av känslor där vi erbjuder dig tryggt stöd och hjälp genom hela processen. Vi ser till att du är och känner dig trygg genom hela processen.