Skadestånd

Om du drabbats av någon form av ekonomisk skada eller personskada kan valet att inleda en tvist ibland vara den enda möjligheten att få den ersättning du har rätt till. 

Givetvis är det alltid bäst om det går att komma överens med den ersättningsskyldige och därmed direkt få ersättning för din förlust eller skada, men i fall där du anser att du är berättigad till skadeersättning eller skadestånd och motparten inte är av samma åsikt kan saken prövas av exempelvis domstol. 

Vi på juristbyrån Venture hjälper dig driva en framgångsrik skadeståndstalan. Även i fall där du drabbats av ett felaktigt krav på skadestånd för vi din talan för att slippa felaktigt betala skadestånd. Kontakta oss så hjälper vi dig.