Fastighetsöverlåtelse

Vid överlåtelse av fastighet i form av köp, gåva eller byte finns ett flertal formella lagkrav som behöver uppfyllas. Ett avtal om överlåtelse av fastighet måste bland annat upprättas skriftligen och uppfylla vissa lagkriterier. 

Vid överlåtelse av fastighet genom bodelning eller arvskifte är formkraven annorlunda. 

Vi erbjuder vårt biträde vid överlåtelse av både kommersiella och privata fastigheter. I dom fall tvister uppkommer i anledning av fastighetsöverlåtelse biträder vi även som ombud.