Juridik för privatpersoner


TVISTER MELLAN PRIVATPERSONER

Vi biträder privatpersoner vid alla former av tvister avseende frågor om arv, testamente, vårdnad om barn, med flera tvister. 

AVTAL FÖR PRIVATPERSONER

Vi upprättar även äktenskapsförord, samboavtal, testamenten och gåvobrev för privatpersoners räkning. 

MIGRATIONSRÄTT

Byrån åtar sig även ärenden inom området migrationsrätt i asylärenden samt ärenden avseende uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbete i Sverige.