Juridik för privatpersoner

Juridik är en påtaglig del av allas vår vardag, även om den inte alltid är helt uppenbart. Ofta märks den först när det uppstår problem. Vi hjälper er att lösa svåra situationer och agerar även förebyggande för att göra att ni slipper tvister, arvsproblem och andra kostsamma och tidskrävande situationer.


TVISTER MELLAN PRIVATPERSONER

Vi biträder privatpersoner vid alla former av tvister avseende frågor om arv, testamente, vårdnad om barn, med flera tvister. 

AVTAL FÖR PRIVATPERSONER

Vi upprättar även äktenskapsförord, samboavtal, testamenten och gåvobrev för privatpersoners räkning. 

MIGRATIONSRÄTT

Byrån åtar sig även ärenden inom området migrationsrätt i asylärenden samt ärenden avseende uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbete i Sverige.