Bolagsrätt

Bolagsrätten är ett av områdena inom byråns spetskompetens där vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag med olika bolagsrättsliga problem och frågeställningar. 

Vi erbjuder juridisk rådgivning och juridiskt biträde bland annat vid bildande av bolag, styrelsefrågor, kapitalanskaffning, ansvarsgenombrott, olika typer av emissioner och andra bolagsrättsliga frågor. 

Vi kan även agera ombud för aktieägare i samband med bolagsstämmor, rekonstruktionsförfaranden, likvidation och konkurs.