Tvister och tvistelösning

I de flesta fall finns det betydande praktiska och ekonomiska fördelar med genomgående tvisthantering. Oavsett om det gäller ett domstolsärende eller skiljeförfarande utanför allmän domstol så bevakar vi era intressen.

 

TVISTER I ALLMÄNHET

Byrån biträder klienter i de flesta former av ekonomiska tvister, både där privatpersoner och juridiska personer är inblandade. Hos oss är alltid klientens bästa i fokus och vi hjälper dig nå en så optimal lösning som möjligt i en tvist.

FASTIGHETS- OCH ENTREPRENADTVISTER

Byrån har mångårig spetskompetens och flerårig erfarenhet inom området fastighetstvister och entreprenadrättsliga tvister där vi biträtt våra klienter med god framgång.

AVANCERADE TVISTER

Byrån åtar sig även större,mer avancerade tvister inom områden som offentlig upphandling, immateralrättsliga tvister och internationell tvistelösning.