Fastighetsrätt

Fastighetsjuridiken rymmer många komplicerade frågor. Med vår juridiska expertis kan vi bistå vid frågor som rör:

– förvärv eller försäljning av fastigheter, 
– frågor om fel i fastighet, 
– hyresavtal och hyresgäster, 
– ärenden enligt plan- och bygglagen, 
– fastighetstvister, 
– markexploatering och servitut, 
– förhandlingar med hyresgäster och andra motparter, samt
– frågor rörande krav från myndigheter

Vi biträder även vid frågor rörande nyttjanderätter och servitut samt vid detaljplanefrågor, bygglov och liknande tillståndsfrågor.