Målsägandebiträde

Har du utsatts för ett allvarligt brott? Då har du rätt till ett målsägandebiträde. Vi antar sedan många år uppdrag som målsägandebiträde, både genom förordnande av domstol och på begäran.