Fastighetstvister

I samband med köp och försäljning av fastigheter kan det uppstå en hel del problem och tvistiga frågor som resulterar i en tvist mellan köpare och säljare. Det kan vara fall där köparen av fastigheten i efterhand finner något som varit ett dolt fel i fastigheten, ett faktiskt eller rättsligt fel, eller något annat som inte stämmer överens med vad köparen har kunnat förvänta sig.

Fastighetsrätten är ett komplext och snårigt område med omfattande lagregleringar och gällande rättslig praxis. Eftersom det även oftast är stora värden inblandade i en fastighetsaffär är det nödvändigt med kvalificerat juridiskt biträde vid tvisteter som rör fastigheter.

Vi har mångårig erfarenhet inom fastighetsrätten och kan därför företräda dig eller ditt företag i en fastighetstvist för ett framgångsrikt resultat.