Dataskyddsfrågor

Vi hjälper er att upprätta de olika avtal som kan komma ifråga vid uppgiftshantering personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal), datadelningsavtal och samverkansavtal. Vi kan också omförhandla befintliga personuppgiftsbiträdesavtal som ni har ingått med tjänsteleverantörer eller andra parter och inför ett samarbete som ni planerar att ha där det förekommer uppgiftshantering utreder vi korrekt partsställning.

Det innebär i praktiken att vi gör en bedömning av vem som är ytterst ansvarig för personuppgifterna, vem som hanterar uppgifterna i rollen av personuppgiftsbiträde och/eller underbiträde. Även i verksamheter med omfattande hantering av personuppgifter och känsliga uppgifter såsom patientdata kan vi vara stöd och bollplank i er hantering.

Till hemsidan eller annan informationsbärare tar vi fram en integritetspolicy och andra dokument till dem som berörs, till exempel information om de registrerades rättigheter. Vi säkerställer att er organisation har identifierat risker vad gäller personuppgiftshantering. Som en viktig del i arbetet med säker uppgiftshantering ingår att utbilda personal om vad Dataskyddsförordningen (GDPR) och närliggande regelverk innebär och att i de fall där det behövs göra en så kallad konsekvensbedömning.

Skulle det ändå ha uppstått en uppgiftsläcka hos er eller om ni fått frågor från Integritetsskyddsmyndigheten hjälper vi er att utreda händelsen och svara på frågor, allt för att minimera skadan.