Finansiella tillstånd

I Sverige krävs särskilda tillstånd för vissa typer av finansiella verksamheter, exempelvis vid kreditgivning till konsumenter och övrig allmänhet samt för tjänster som innebär förmedling eller placering av ekonomiska medel, förvärv av finansiella instrument, med flera områden.

Ansökningsförfarandet hos Finansinspektionen och andra svenska myndigheter kan vara en lång och omfattande process som innefattar flertalet juridiska, strategiska, ekonomiska och praktiska överväganden. 

Regelverken är komplexa och omfattande där det löpande tillkommer ny lagstiftning och praxis, som exempelvis det andra betaltjänstdirektivet (PSD 2) och EU:S penningtvättsdirektiv som nu löpande påverkar svenska lagar och myndigheters regelverk och rättstillämpning. 

Vi har specialkunskaper och spetskompetens inom bank- och finansrätten och har genom åren hjälpt många, både större och mindre företag, att erhålla tillstånd och har underlättat företagens kontakter med svenska myndigheter. 

Vi hjälper dig vid behov att ta fram nödvändiga styrdokument och rutiner för företaget för att exempelvis motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi hjälper även till med företagets riskbedömnings- och riskhanterings-arbete och compliance-arbetet som ofta är ett måste vid tillståndspliktiga tjänster. 

Vi utbildar även personal och chefer i tillämpningen av gällande regelverk rörande kundkännedom och åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, med mera.