Konsumenttvister

Om du som konsument hamnar i en tvist med ett företag om en vara eller tjänst du har köpt och ni inte kan komma överens om kompensation, avhjälpande eller ersättningsvara kan det ofta löna sig att anlita kvalificerat juridiskt ombud för att lösa den uppkomna situationen. 

Vanliga tvister är sådana som uppstår vid konsumentköp av bilar, båtar, husbilar och andra fordon. På juristbyrån Venture har vi full koll på gällande konsumenträttslig lagstiftning och praxis så vi kan hjälpa dig att få din rätt, både som näringsidkare och konsument.