Entreprenadrätt

 

´Juristbyrån Venture har mångårig erfarenhet och spetskompetens avseende entreprenadrätt, entreprenadtvister, entreprenadavtal och entreprenadrättslig rådgivning för företag och privatpersoner.

Vi biträder vid både kommersiella och konsumenträttsliga tvister om utförda entreprenader, till exempel tvister avseende utförda ÄTA-arbeten, tolkning av entreprenadrättsliga avtal och därvid relaterade frågor.