Fordringsrättsliga tvister

Har du ett krav på att få betalt eller har du fått ett felaktigt krav du inte vill betala? Vi på juristbyrån Venture kan hjälpa dig om du är på väg in i eller hamnat i en tvist om en fordran eller skuld. 

Vi biträder och hanterar många typer av fordringsrättsliga tvister; allt från tvistiga fakturor, obetald köpeskilling enligt avtal eller kontrakt, återbetalning av skulder, med mera-  vi hjälper dig att få din rätt.