Kommersiell avtalsrätt

Vi arbetar med både svenska och internationella avtal där vi bitrerbjuder juridiskt biträde med att upprätta, tolka och förhandla fram olika typer av avtal, det kan exempelvis handla om:

– Leverans- och distributionsavtal,
– Sekretessavtal, 
– Aktieöverlåtelseavtal
– Aktieägaravtal, 
– Joint ventures/ samarbetsavtal
– Allmänna villkor och bestämmelser
– Licensavtal, 
– Letter of Intent (LOI)
– Memorandum of understanding (MOU) 
– Överlåtelseavtal, 
– Med flera avtalstyper.