Aktieägaravtal

Vi biträder med upprättande av nödvändiga avtal vid bolagsrättsliga samarbeten. Ett anpassat kompanjonavtal utgör en grund för bolagsmännens samarbete över längre tid och kan bidra till att lösa svåra frågor redan innan dom aktualiseras.