Affärsjuridik

Affärsjuridik är en central del i vad som får verksamheter, avtal och samarbeten att fungera. Vi erbjuder heltäckande tjänster inom såväl rådgivning som praktisk juridik. Genom att agera som såväl rådgivare som mellanhand gör vi det enklare för er att fokusera på det som är mest väsentligt för er verksamhet.


AFFÄRSAVTAL

Vi granskar och upprättar affärsavtal samt biträder våra klienter i avtalsförhandlingar vid allt från aktieöverlåtelseavtal, avtal vid fastighetsöverlåtelser, kompanjon-avtal och konsultavtal till leverantörs- och distributionsavtal.

INTERNATIONELLA AVTAL

Byrån har spetskompetens avseende internationella avtal. Vi upprättar och granskar avtalsförslag samt ger råd och biträder i förhandlingar med övriga kontraktsparter

AFFÄRSJURIDISK RÅDGIVNING

Vi biträder i en mångfald av frågor och juridiska problem som kan uppstå inom företaget eller affärsverksamheten. Vi analyserar och hittar lämpliga lösningar med våra klienter.