Affärsjuridik


AFFÄRSAVTAL

Vi granskar och upprättar affärsavtal samt biträder våra klienter i avtalsförhandlingar vid allt från aktieöverlåtelseavtal, avtal vid fastighetsöverlåtelser, kompanjon-avtal och konsultavtal till leverantörs- och distributionsavtal.

INTERNATIONELLA AVTAL

Byrån har spetskompetens avseende internationella avtal. Vi upprättar och granskar avtalsförslag samt ger råd och biträder i förhandlingar med övriga kontraktsparter

AFFÄRSJURIDISK RÅDGIVNING

Vi biträder i en mångfald av frågor och juridiska problem som kan uppstå inom företaget eller affärsverksamheten. Vi analyserar och hittar lämpliga lösningar med våra klienter.