Erik Wahlberg

Jurist och senior partner
Attorney at Law (LL.M.)

Erik Wahlberg är jurist med jur kand-examen från Uppsala Universitet 2005. Efter tingsnotarietjänst vid Värmlands tingsrätt har han sedan 2010 fortsatt med egen juridisk praktik på heltid.

Erik har gedigen erfarenhet inom affärsjuridik, däribland inom fastighetstvister och entreprenadrättsliga tvister. Han är även expert på humanjuridik och tvistelösning av olika slag.

Erik är en av Sveriges få juridiska specialister inom området bank- och finansrätt i frågor som rör bekämpande av penningtvätt och finansiering av terrorism där han biträder både mindre och större företag med bland annat specialistrådgivning och ansökningar om finansiella tillstånd.

Erik är för närvarande styrelseledamot i Företagarna Örebro. Erik var även fram till årsskiftet 2018-2019 generalsekreterare för den svenska juniorhandelskammaren JCI Sweden.

Språk: Svenska, engelska, franska, ryska.