Erik Wahlberg

Jurist och senior partner

Erik Wahlberg är jurist med jur kand-examen från Uppsala Universitet 2005. Efter tingsnotarietjänst vid Värmlands tingsrätt har han sedan 2010 fortsatt med egen juridisk praktik på heltid.

Erik har gedigen erfarenhet inom affärsjuridik, däribland inom fastighetstvister och entreprenadrättsliga tvister. Han är även expert på humanjuridik och tvistelösning av olika slag.

Erik är en av Sveriges få juridiska specialister inom området bank- och finansrätt i frågor som rör bekämpande av penningtvätt och finansiering av terrorism där han biträder både mindre och större företag med bland annat specialistrådgivning och ansökningar om finansiella tillstånd.

Erik var fram till årsskiftet 2018-2019 generalsekreterare för den svenska juniorhandelskammaren JCI Sweden.

Språk: Svenska, engelska, franska, ryska.

Sunniva Strömnes

Jurist

Sunniva Strömnes är jurist med jur kand-examen från Stockholms universitet och har en tingsnotariemeritering från Värmlands tingsrätt. Hon har även en magisterexamen i ekonomi från Åbo Akademi universitet i Finland.

Sunniva har tidigare arbetat som jurist på Stockholms förvaltningsrätt och som juridisk rådgivare på Konsumentverket.

Sunniva är specialiserad inom affärsjuridik däribland avtalsrätt, bolagsrätt och tvistlösning.

Hon är vidare kunnig i familjerättsliga frågor och tar på sig uppdrag från domstolar och myndigheter som bland annat offentligt biträde. Innan juristkarriären har Sunniva även arbetat som framgångsrik journalist under närmare tio år.

Språk: Svenska, finska, engelska, tyska, norska.

Maria Björk

Administratör

Maria är byråns administratör. Hon har tidigare arbetat hos ett bokförlag med liknande arbetsuppgifter.

Maria är den första kontakten vid telefon-samtal till byrån. Hon ser till att allt fungerar och är en mycket uppskattad medarbetare.