Konsultavtal

Juristbyrån Venture biträder företag som säljer konsult-tjänster med rådgivning och upprättande av lämpliga konsultavtal som är anpassade både till den marknad, bransch och målgrupp företaget riktar sig till samt de specifika typer av tjänster företaget tillhandahåller. Vi kan även bistå företag som avser ta in konsulter med att förhandla, granska och vid behov ta fram lämpligt konsultavtal.