Entreprenadtvister

När det gäller entreprenader kan tvister uppstå mellan beställare/ byggherre och
entreprenör. Det finns många skäl till detta men det centrala är ofta oenighet om vad parterna varit överens om eller frågor som rör utförandet av entreprenaden.

Det kan röra kvaliteten på utförda arbeten, omfattningen av och fråga om odkännande av så kallade ÄTA-arbeten, frågor omkring upphandlingsförfaranden, med mera.

Vad det än gäller så hjälper vi dig med vår juridiska expertis till den bästa lösningen. Vi för din talan så att du kan känna dig säker på att dina intressen tas tillvara på bästa sätt.