Corporate governance/ bolagsstyrning

Juristbyrån Venture AB har mångårig erfarenhet i frågor som rör bolagsstyrning och compliance för både finansiella och andra företag. Vi biträder företag med rådgivning och utformning av rutiner för regelefterlevnad och organisation gällande både svenska och EU-rättsliga krav på företags verksamhet. Vi biträder även med rådgivning, rutiner och stöd avseende personuppgiftsbehandling enligt GDPR-regelverket.