Företagsöverlåtelse

Överlåtelse av hela eller delar av ett företag har många juridiska aspekter och frågor som behöver uppmärksammas.

Vi bistår både svenska och internationella företag vid företagsöverlåtelser och kan ge juridiska råd under förvärvsprocessen. Vid behov kan vi ta in andra specialister för värdering av företaget, med mera.