Aktieöverlåtelseavtal

 

Byrån biträder företag vid både enklare och mer komplicerade aktieöverlåtelseförfaranden. 

Aktieöverlåtelseavtal innehåller vanligen ett flertal viktiga frågor som kräver reglering, exempelvis avseende värdering, betalning, garantiåtaganden med mera. Sker en överlåtelse av samtliga aktier i ett bolag bör parterna även upprätta ett tillträdesbokslut. 

Vi ser till att överlåtelsen blir korrekt så att onödiga diskussioner och tvister kan undvikas.