Om oss

Vi återfinns i stora, ljusa lokaler på adressen Oskarsparken 1 i centrala Örebro. Byråns verksamhet startades år 2010 av Erik Wahlberg, efter namnbyte heter byrån idag Juristbyrån Venture AB.

Vi erbjuder våra klienter juridiska tjänster av högsta kvalitet. Verksamheten bygger på effektivt och gott samarbete med våra klienter samt ett brett juridiskt kunnande med öppenhet och beredskap för hantering av oförutsedda händelser.

Nyckelord för oss är kvalitet, god kommunikation, tydligt samarbete och goda resultat.
Våra jurister besitter en hög kunskaps- och kompetensnivå inom affärsjuridik avseende nationella och internationella avtal, tvister och tvistemål, entreprenad- och fastighetsrätt, offentlig upphandling, entreprenadrätt, företagsöverlåtelser, med mera.

Byrån har även spetskompetens inom området bank- och finansrätt med rådgivning och juridiskt biträde till finansiella företag vilket även inkluderar expertis i frågor rörande det komplexa regelverket för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi biträder även privatpersoner vid vårdnadstvister, arvstvister, bodelning, migrationsärenden, som målsägandebiträde och vid olika typer av myndighetsärenden. Vi tar även på oss mål och ärenden enligt LVU, LVM, LRV och LPT.

Vi sköter våra uppdrag med gedigen sakkunskap och ackumulerad, mångårig erfarenhet samt med förståelse och engagemang. I alla mål och ärenden vi tar på oss gör vi allt för att skydda och tillvarata våra klienters rättigheter och intressen.