Internationella skattefrågor

Vi utreder din skattestatus samt förutsättningarna för att bli betraktad som begränsat och obegränsat skattskyldig i Sverige. Om du har ett utländskt företag och vill driva företagets verksamhet i Sverige kan vi hjälpa till med att öppna ett driftställe här samt sköta arbetsgivarredovisning och skattedeklaration till Skatteverket.

Två viktiga faktorer som avgör var och hur mycket du behöver skatta på din pension är begreppen din stadigvarande vistelse och väsentlig anknytning. Vi utreder din situation för att minimera skatten.

Vi hjälper dig med din deklaration och frågor gällande folkbokföring i Sverige och utflytt. Vi upprättar även ansökningar om att beskattas som bosatt utomlands (så kallad SINK-skatt, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta).

Vi hjälper dig till en förmånlig beskattning genom att följa de speciella lagar och regler som gäller vid en utflytt från Sverige.

Har du en kapitalförsäkring som det utgår avkastningsskatt på säkerställer att underlaget blir korrekt så att du inte betalar för mycket skatt.

Vi utreder ditt socialförsäkringsskydd och behov av privat sjukvårdsförsäkring så att du är trygg vid en utflytt från Sverige.

Vi har även möjlighet att assistera i internationella skatteärenden när det gäller frågor av avräkning av utländsk skatt, tolkning och tillämpning av skatteavtal och socialförsäkringskonventioner samt ansökningar om skattelättnad och särskild inkomstskatt för nyckelpersoner i företaget.