Finansrättslig rådgivning

Byrån har stor erfarenhet och kunskap av hur finansmarknaden och dess regelverk fungerar och kan därför erbjuda våra kunder finansrättslig rådgivning i olika former.

Vi håller ossständigt uppdaterade och initierade avseende gällande regleringar samt ändringar och nyheter i gällande regelverk och kan därför alltid erbjuda förstklassig rådgivning gällande regelefterlevnad/ compliance, upprättande och tillämpande av interna och externa regelverk, tillsynsärenden, samt vid gränsöverskridande verksamhet.