Affärsavtal

Vi granskar och upprättar affärsavtal samt biträder våra klienter i avtalsförhandlingar`` vid allt från aktieöverlåtelseavtal, avtal vid fastighetsöverlåtelser, kompanjon-avtal och konsultavtal till leverantörs- och distributionsavtal.

Internationella avtal

Byrån har spetskompetens avseende internationella avtal. Vi upprättar och granskar avtalsförslag samt ger råd och biträder i förhandlingar med övriga kontraktsparter

Affärsjuridisk rådgivning

Vi biträder i en mångfald av frågor och juridiska problem som kan uppstå inom företaget eller affärsverksamheten. Vi analyserar och hittar lämpliga lösningar med våra klienter.

Finansiella tillstånd

Byrån har mångårig, framgångsrik erfarenhet av att bistå företag som ansöker om finansiella tillstånd hos Finansinspektionen.

Finansiell rådgivning

Vi biträder med rådgivning avseende finansiella företags organisation samt bistår vid framtagande av praktiska rutiner för finansiella verksamheter så att företaget uppfyller gällande regelverk.

Utbildning

Vi utbildar ansvariga inom finansiella företag hur gällande regelverk ska tillämpas samt ger fortlöpande utbildning avseende tillkommande ändringar i gällande finansiella regelverk.

Tvister i allmänhet

Byrån biträder klienter i de flesta former av ekonomiska tvister, både där privatpersoner och juridiska personer är inblandade. Byrån åtar sig även tvister mellan privatpersoner avseende exempelvis arv, bodelning och testamente.

Fastighets- och entreprenadtvister

Byrån har spetskompetens och flerårig erfarenhet inom området fastighetstvister och entreprenadrättsliga tvister där vi biträtt våra klienter med god framgång.

Avancerade tvister

Byrån åtar sig även större,mer avancerade tvister vilket ligger i linje med byråns spetskompetens inom tvistemål.

Tvister mellan privatpersoner

Vi biträder privatpersoner vid alla former av tvister avseende frågor om arv, testamente, vårdnad om barn, med flera tvister.

Avtal för privatpersoner

Vi upprättar även äktenskapsförord, samboavtal, testamenten och gåvobrev för privatpersoners räkning.

Migrationsrätt

Byrån åtar sig även ärenden inom området migrationsrätt i asylärenden samt ärenden avseende uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbete i Sverige.

Medarbetare

Med våra erfarna jurister ...

Erik Wahlberg
Jurist/ Managing Partner

erik@venturelegal.se
+46 19 277 28 03
..
Erik Wahlberg är jurist med jur kand-examen från Uppsala Universitet 2005... läs mer om Erik

019-277 28 03
Rebecca Axelsson
Jurist

rebecca@venturelegal.se
+46 19 277 28 01
..
Rebecca är jurist med jur kand-examen från Örebro Universitet... Läs mer om Rebecca

019-277 28 01
Sunniva Strömnes
Jurist

sunniva@venturelegal.se
+46 19 277 28 05
..
Sunniva Strömnes är jurist med jur kand-examen från Stockholms universitet... läs mer om Sunnia

019-277 28 05
Maria Björk
Administratör

maria@venturelegal.se
+46 19 277 28 02
..
Maria Björk är byråns administratör och har tidigare arbetat på bokförlag med liknande arbetsuppgifter...

019-277 28 00 (växel)

Har du frågor?

Om du har frågor kontakta oss. Vanliga frågor hittar du här.

1. Varför ska jag anlita kompetent juridiskt ombud?

Svar: Vi arbetar för att hjälpa dig lösa dina juridiska frågor och problem. Vi håller oss ständigt uppdaterade om lagar och praxis inom olika juridiska områden för att med vår kunskap och erfarenhet leverera högkvalitativa juridiska lösningar för dig som klient vilket kan spara dig både tid, energi och pengar.

2. Vad kostar det?

Vår timtaxa är 1725 kr per timme inklusive moms för privatpersoner/ privaträttsliga ärenden vilket även motsvarar de flesta andra juridiska byråers taxa och utgör den så kallade timkostnadsnormen som regeringen fastställer varje år för bland annat försvarare, målsägandebiträden och offentliga biträden. Både privatpersoner och juridiska personer kan ha rätt till rättskydd genom sin försäkring/försäkringsbolag vid tvister som prövas av domstol. Personer med låga inkomster kan även ansöka om rättshjälp.

Vi hjälper dig med ansökan om rättsskydd eller rättshjälp och förklarar vad detta innebär. Både rättsskydd och rättshjälp innefattar att du som klient betalar en del av kostnaden för vårt arbete ochditt försäkringsbolag eller staten täcker resten av kostnaderna.

Timtaxan för juridiska personer kan variera beroende på vilken typ av uppdrag, uppdragetskomplexitet och andra relevanta faktorer, vi är dock prisvärda och våra arvoden ligger i linje med andra motsvarande affärsjuridiska byråer.

3. Vad kan jag förvänta mig?

Av oss kan du förvänta dig kvalificerat, engagerat juridiskt biträde. Vi har alltid klienten och klientens bästa i fokus. Vi följer Sveriges Advokatsamfunds etiska regler om god advokatsed. Vi ger dig alltid ett personligt bemötande och vi värnar om att du ska känna trygghet i din juridiska process med våra skickliga jurister.

Växel : 019-277 28 00

[contact-form-7 404 "Not Found"]

HITTA TILL OSS