Tvister och tvistelösning

I de flesta fall finns det betydande praktiska och ekonomiska fördelar med genomgående tvisthantering. Oavsett om det gäller ett domstolsärende eller skiljeförfarande utanför allmän domstol så bevakar vi era intressen.   TVISTER I ALLMÄNHET Byrån biträder klienter i de flesta former av ekonomiska tvister, både där privatpersoner och juridiska personer är inblandade. Hos oss är […]

Entreprenadtvister

När det gäller entreprenader kan tvister uppstå mellan beställare/ byggherre ochentreprenör. Det finns många skäl till detta men det centrala är ofta oenighet om vad parterna varit överens om eller frågor som rör utförandet av entreprenaden. Det kan röra kvaliteten på utförda arbeten, omfattningen av och fråga om odkännande av så kallade ÄTA-arbeten, frågor omkring […]

Fastighetstvister

I samband med köp och försäljning av fastigheter kan det uppstå en hel del problem och tvistiga frågor som resulterar i en tvist mellan köpare och säljare. Det kan vara fall där köparen av fastigheten i efterhand finner något som varit ett dolt fel i fastigheten, ett faktiskt eller rättsligt fel, eller något annat som […]

Fordringsrättsliga tvister

Har du ett krav på att få betalt eller har du fått ett felaktigt krav du inte vill betala? Vi på juristbyrån Venture kan hjälpa dig om du är på väg in i eller hamnat i en tvist om en fordran eller skuld.  Vi biträder och hanterar många typer av fordringsrättsliga tvister; allt från tvistiga […]

Företagstvister

Företagstvister är vanligt förekommande och uppkommer i en mängd av olika situationer för många företag, allt ifrån brott mot leveransavtal, tvister med samarbetspartners, konkurrensrättsliga tvister, tvister med myndigheter, tvister mellan aktieägare och andra situationer. På juristbyrån Venture har vi omfattande erfarenhet av olika typer av tvister mellan företag och vi har en mångårig erfarenhet inom […]

Skadestånd

Om du drabbats av någon form av ekonomisk skada eller personskada kan valet att inleda en tvist ibland vara den enda möjligheten att få den ersättning du har rätt till.  Givetvis är det alltid bäst om det går att komma överens med den ersättningsskyldige och därmed direkt få ersättning för din förlust eller skada, men […]

Konsumenttvister

Om du som konsument hamnar i en tvist med ett företag om en vara eller tjänst du har köpt och ni inte kan komma överens om kompensation, avhjälpande eller ersättningsvara kan det ofta löna sig att anlita kvalificerat juridiskt ombud för att lösa den uppkomna situationen.  Vanliga tvister är sådana som uppstår vid konsumentköp av […]