Migrationsrätt

Migrationsrätten är komplex med omfattande praxis inom området. Vi på juristbyrån Venture är uppdaterade och har mångårig erfarenhet av att hjälpa till både i asylprocesser och anhöriginvandring. Kontakta oss om du är i behov av juridisk hjälp inom området.

Avtal för privatpersoner

Vi hjälper till och upprättar alla typer av avtal för privatpersoner. Kontakta oss för rådgivning och biträde. Arvsrätt Vi erbjuder vår juridiska expertis för alla typer av arvsrättsliga ärenden så som biträde vid boutredning och arvskiften, upprättande av testamenten samt arvsrättsliga tvister.  Familjerätt Inom familjerätten hjälper vi dig med allt som gäller äktenskap, skilsmässor, bodelning […]

Målsägandebiträde

Har du utsatts för ett allvarligt brott? Då har du rätt till ett målsägandebiträde. Vi antar sedan många år uppdrag som målsägandebiträde, både genom förordnande av domstol och på begäran.

Juridik för privatpersoner

Juridik är en påtaglig del av allas vår vardag, även om den inte alltid är helt uppenbart. Ofta märks den först när det uppstår problem. Vi hjälper er att lösa svåra situationer och agerar även förebyggande för att göra att ni slipper tvister, arvsproblem och andra kostsamma och tidskrävande situationer. TVISTER MELLAN PRIVATPERSONER Vi biträder […]