Regelverket mot penningtvätt/ finansiering av terrorism

Vi på juristbyrån Venture är experter på frågor rörande antipenningtvätt och motverkande av finansiering av terrorism. Den svenska penningtvättslagen grundar sig bland annat på EU:s penningtvättsdirektiv. Den svenska regleringen innebär att företag i många fall är skyldiga att vidta åtgärder för att förhindra att den egna verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.  Penningtvättsbrottslagen […]

Utbildning

Vi kan utbilda er personal i de flesta juridiska frågor inom området bank- och finansrätt. Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan skräddarsy ett anpassat utbildningsprogram för just ert företag.

Bank- och finansrätt

Bank- och finansväsendet är en oerhört viktig del av varje verksamhets ekonomiska motor. Vi ser till att ni såväl lever upp till lagstadgade krav som skapar de bästa möjliga förutsättningar för verksamhets ekonomiska framtid. FINANSIELLA TILLSTÅND Juristbyrån Venture har mångårig, framgångsrik erfarenhet av att bistå företag som ansöker om finansiella tillstånd hos Finansinspektionen gällande exempelvis […]

Finansiella tillstånd

I Sverige krävs särskilda tillstånd för vissa typer av finansiella verksamheter, exempelvis vid kreditgivning till konsumenter och övrig allmänhet samt för tjänster som innebär förmedling eller placering av ekonomiska medel, förvärv av finansiella instrument, med flera områden. Ansökningsförfarandet hos Finansinspektionen och andra svenska myndigheter kan vara en lång och omfattande process som innefattar flertalet juridiska, […]

Finansrättslig rådgivning

Byrån har stor erfarenhet och kunskap av hur finansmarknaden och dess regelverk fungerar och kan därför erbjuda våra kunder finansrättslig rådgivning i olika former. Vi håller ossständigt uppdaterade och initierade avseende gällande regleringar samt ändringar och nyheter i gällande regelverk och kan därför alltid erbjuda förstklassig rådgivning gällande regelefterlevnad/ compliance, upprättande och tillämpande av interna […]