Välkommen till juristfirman Erik Wahlberg AB

Juristfirman Erik Wahlberg AB erbjuder ett gediget utbud av tjänster för företagare och privatpersoner. Vi hjälper dig att få rätt vid en tvist och att hitta lösningar. Vi vill att du ska få det resultat du önskar, både som företagare och privatperson.

Många kunder vill anförtro oss alla sina juridiska ärenden och ett flertal vänder sig till oss i ärenden som kräver särskild expertis, till exempel när det gäller rättsområden som bank- och finansrätt samt fastighets- och entreprenadrättsliga ärenden.

Vår verksamhet bygger på förtroende och kunnigt bemötande. Vårt mål är att alltid hjälpa dig på ett både sakkunnigt och personligt sätt. Vi hjälper dig hitta den bästa lösningen i varje situation.

Juristfirman Erik Wahlberg AB erbjuder hjälp inom följande juridiska områden:

– Tvistemål; fordringar, med mera

– Familjerätt, inklusive frågor om bodelning, vårdnadstvister, boutredning, arv och arvstvist

– Fastighets- och entreprenadrätt; biträde vid tvister/ tvistemål, avtal och rådgivning

– Avtal och kontrakt, exempelvis kompanjonavtal/ aktieägaravtal, kundavtal, överlåtelseavtal, anställningsavtal, non-circumvention och sekretessavtal, med flera avtalstyper

– Internationella avtal

– Affärsjuridisk rådgivning

– Biträde vid avtalsförhandlingar och andra förhandlingar

– Bolagsrättsliga frågor, även frågor om föreningar och stiftelser

– Bank- och finansrätt; ansökan om tillstånd för betaltjänster med flera tillstånd, rådgivning och konsultation för finansiella verksamheter

– Myndighetsärenden; biträde vid ansökningar, rådgivning, överklaganden

Övriga mål och ärenden åtas enligt överenskommelse. Vissa ärenden kan även utföras på distans.