Affärsjuridik

Fastighetsrätt

1

Leveransavtal

1

Aktieägaravtal/ kompanjonavtal

1

Corporate governance/ bolagsstyrning

1

Bolagsrätt

Kommersiell avtalsrätt

1

Företagsöverlåtelse

1

Medierätt

1

Konsultavtal

Entreprenadrätt

1

Offentlig upphandling

1

Aktieöverlåtelseavtal

1

Fastighetsöverlåtelse