Om oss

Juristfirman Erik Wahlberg AB återfinns i stora, ljusa lokaler på adressen Oskarsparken 1 i centrala Örebro. Vi har dessutom mottagningskontor i centrala Norrköping och Kristianstad och erhåller i dagsläget uppdrag från sammanlagt sex domstolar i Sverige. Vi är godkända för och tar/ får alla former av uppdrag från dessa sex domstolar förutom försvarar-uppdrag av åtalade i brottmål. I regional omfattning når vi i dagsläget mer än halva Sveriges befolkning genom våra domstolars domkretsars upptagningsområden samt räknat till vilka som kan ta sig till något av våra kontor på en restid understigande två timmar.

Vi erbjuder våra kunder juridiska tjänster av högsta kvalitet, vår verksamhet bygger på effektivt och gott samarbete med våra klienter samt ett brett juridiskt kunnande med öppenhet och beredskap för hantering av oförutsedda händelser. Nyckelord för oss är alltid kvalitet, integritet, god kommunikation, tydligt samarbete och goda resultat. Ett av våra starka ledord i vår verksamhet är det gamla citatet att:

”En advokats syssla är att utreda det som andra förvillat, försvara folks liv och välfärd, och förhjälpa orättlidande till deras rätt”

– Från förordet till advokaten David Nehrman’s bok ”Den Svenska Processum Civilem” (utgiven 1732)

Vi står till tjänst med objektiv och preventiv riskanalys samt kreativ problemlösning, dock alltid med beaktande av för ärendet avgörande faktorer och för klienten viktiga realiteter. Byrån innehar en mycket hög kunskaps- och kompetensnivå inom dom områden byrån verkar inom. Idag täcker vi ett stort antal rättsområden alltifrån avancerad affärsjuridik (svenska och internationella affärskontrakt, spetskompetens inom tvister/ tvistemål, biträde vid tvister inom entreprenad- och fastighetsrätt, banktillstånd och tillstånd/ rådgivning avseende regelverket för finansiella tjänster samt frågor om penningtvätt/ motverkande av finansiering av  terrorism) till våra likaledes eftertraktade tjänster inom humanjuridik (vårdnadstvister, arvstvister, bodelning, bouppteckningar, migrationsärenden och andra myndighetsärenden). I alla mål och ärenden  vi väljer att anta gör vi allt för att skydda och tillvarata våra klienters rättigheter och intressen.

För oss är det viktigt att våra klienter alltid ska kunna vända sig till oss även vid mer komplexa frågeställningar, i detta har vi även möjlighet till konsultation med externa specialister inom olika juridiska områden som idag ingår i vårt nätverk av experter. Byråns spetskompetens inom bank- och finansrätt, inklusive expertis i frågor rörande regelverket för motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism.
Vi handhar våra uppdrag med mycket god sakkunskap och ackumulerad, mångårig erfarenhet samt med stor mänsklig värme, förståelse och engagemang. Våra klienter är alltid välkomna till oss i både medgång och motgång- vi förstår, hjälper och löser våra klienters svårigheter och stöttar under svåra situationer.