Karin Allard är ny jurist hos Venture: ”Mest aktiv på Göteborgskontoret”

I november välkomnades Karin Allard som ny jurist till byrån. Allard som har arbetat med juridik i över två decennier blir en förstärkning för kontoret i Örebro, men också för det nystartade Göteborgskontoret där hon kommer att vara allra mest aktiv.

 – Jag kommer hjälpa till med alla typer av ärenden som Venture hanterar och framförallt kommer jag att arbeta med skatteärenden och dataskyddsfrågor. Det kommer också att vara klassisk juridik som förordnanden från förvaltningsdomstolarna och tingsrätterna i såväl Örebro som Göteborg.

Karin tog sin juristexamen vid Juridicum, Stockholms universitet 1997. Sedan dess har hon arbetat på både advokatbyrå och revisionsbyrå i många år, samt som skatteexpert på Skattehuset i Göteborg AB och vid Skatteverket, senast i rollen som processjurist.

Med lång och bred erfarenhet inom rättsområden som skatterätt, förvaltningsprocess och integritetsrätt (personuppgiftsbehandling, GDPR) är Karin en van jurist men även konsult och föreläsare. Ett specialintresse är den del av juridiken som är kopplad till ny teknik.

– Det kallas för ”legal tech” och jag tycker det är jätteviktigt. Begreppet innefattar digitalisering av juridiken och juristbranschen i sin helhet. Exempelvis kan man arbeta mer säkert och tidseffektivt med hjälp av nya produkter och tjänster vilket även kommer att innebära att vi jurister får en bättre arbetsmiljö.

– Idag använder vi oss även som konsumenter av olika enheter och appar vilka lagrar våra personuppgifter och användardata, där ska man känna till sina rättigheter som den registrerade och om man inte gör det kan man vända sig till en jurist för att få rätt hjälp. Det kan till exempel handla om att ta bort uppgifter på Internet of things eller att exakt få veta vilka uppgifter som en myndighet har lagrat. För mig är juridiken ett hjälpmedel och verktyg för att värna om rättigheter för både privatpersoner och företag.

Med ett starkt engagemang och stor kunskap har Karin Allard snabbt blivit en naturlig och viktig del av Venture. Med sitt specialintresse har hon även tidigt satt sin prägel på IT-säkerheten på juristbyrån. Karin Allard sammanfattar sin känsla över att vara en del av Venture:

– Jag känner mig stolt över arbetet för våra klienter, när de vinner så vinner även vi.

 

Äldre nyheter