Konsumentkreditinstitut

Ansökan om att bli konsumentkreditinstitut

Från och med den 1 juli 2014 krävs särskilt tillstånd för att få tillhandahålla så kallade konsumentkrediter, exempelvis så kallade SMS-lån och snabblån riktade till konsumenter.

Sedan den nya lagen infördes har Juristfirman Erik Wahlberg AB med full framgång biträtt vid upprättande av ansökan och erhållande av tillstånd som konsumentkreditinstitut.

Juristfirman Erik Wahlberg AB biträder den som söker tillstånd som konsumentkreditinstitut under hela tiden från sammanställandet av ansökan fram till och med ingivandet av ansökan till Finansinspektionen. Vidare ansvarar  vi för kontakterna med Finansinspektionen under hela handläggningstiden fram till att Finansinspektionen meddelar beslut om tillstånd. Vi ger ett fullkomligt stöd genom hela ansökningsprocessen fram till beslut om tillstånd.

Övrigt

Juristfirman Erik Wahlberg biträder även vid ansökningar om tillstånd som institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar, samt vid ansökan om att bli betalningsinstitut eller registrerad betaltjänstleverantör enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. Därutöver tillhandahålls träning och utbildning av personal och andra personer som arbetar inom finansiell sektor.