Juridiska områden

Erik Wahlberg är affärsjurist med särskild inriktning

på allmän affärsjuridik, bolagsrätt samt bank- och finansrätt.

Erik erhöll sin juristexamen från Uppsala Universitet 2005 samt har avslutad tingsmeritering 2009.