Juridisk område

Erik Wahlberg är affärsjurist med särskild inriktning på allmän affärsjuridik, bolagsrätt samt bank- och finansrätt. Erik erhöll sin juristexamen från Uppsala Universitet 2005. Han har efter tingsmeritering 2007 – 2009 arbetat som jurist på både företag, advokatbyrå och  i egen juridisk verksamhet. Erik har totalt 10 års avklarade heltidsstudier vid svenska universitet bakom sig i, förutom juridik, även statskunskap, filosofi, pedagogik, vetenskapsteori, språk, musik och psykologi. Han har sedan många år ett stort musikintresse och ett brinnande intresse för historia. Juridiska ärenden Erik åtar sig innefattar:

– Tvistemål i allmänhet, angående fordringar, med mera

– Familjerätt, inklusive frågor om bodelning, vårdnadstvister, boutredning, arv och arvstvist

– Fastighets- och entreprenadrätt; biträde vid fastighets-/ entreprenadtvister, avtal och rådgivning

– Avtal och kontrakt, exempelvis kompanjonavtal/ aktieägaravtal, kundavtal, överlåtelseavtal, anställningsavtal, non-circumvention och sekretessavtal, allmänna villkor, leveransavtal, IT-avtal, med flera avtalstyper

– Internationella avtal

– Biträde vid avtalsförhandlingar och andra typer av affärsförhandlingar

– Bolagsrättsliga frågor, även frågor rörande föreningar och stiftelser

– Bank- och finansrätt; ansökan om tillstånd för betaltjänster med flera tillstånd, rådgivning och konsultation för finansiella verksamheter

– Myndighetsärenden; biträde vid ansökningar, rådgivning, överklaganden

– Skatteprocess; frågor om ställföreträdaransvar samt frågor rörande skatterättslig genomsyn.