Humanjuridik

Humanjuridik

Vi biträder privatpersoner vid alla former av tvister avseende frågor om arv, testamente, vårdnad om barn, med flera tvister.

Vi upprättar även äktenskapsförord, samboavtal, testamenten och gåvobrev för privatpersoners räkning. Byrån åtar sig även ärenden inom området migrationsrätt i asylärenden samt ärenden avseende uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbete i Sverige.

Kontakta oss