”En advokats syssla är att utreda det andra förvillat, försvara folks liv och välfärd och förhjälpa orättlidande till deras rätt”

David Nehrman (1732)