Våra medarbetare

Välkommen att kontakta oss

Erik Wahlberg
Jurist och senior partner

Erik Wahlberg är jurist med jur kand-examen från Uppsala Universitet 2005. Efter tingsnotarietjänst vid
Värmlands tingsrätt. Han har därefter fortsatt med egen juridisk praktik på heltid sedan 2010.
Erik har gedigen erfarenhet inom affärsjuridik, däribland inom fastighetstvister och entreprenadrättsliga tvister.
Han är även expert på humanjuridik och tvistelösning av olika slag.
Erik är en av Sveriges få juridiska specialister inom området bank- och finansrätt i frågor som rör bekämpande
av penningtvätt och finansiering av terrorism där han biträder både mindre och större företag med bland annat
specialistrådgivning och ansökningar om finansiella tillstånd. Erik var fram till årsskiftet 2018-2019
generalsekreterare för den svenska juniorhandelskammaren JCI Sweden.
Språk: Svenska, engelska, franska, ryska.
...
erik@venturelegal.se
+46 19 277 28 03

019-277 28 03
REBECCA AXELSSON
Jurist

Rebecca är jurist med jur kand-examen från Örebro Universitet. Under studietiden arbetade hon ideellt med
juridisk rådgivning via Lawline. Vidare har Rebecca tidigare arbetat på annan affärsjuridisk byrå i Örebro där
hon bland annat arbetade med bolagsrätt och internationell avtalsrätt. Rebecca är specialiserad på frågor inom
bank- och finansrätten med inriktning på penningtvättsregelverket och corporate governance/ bolagsstyrning.
Hon är vidare inom affärsjuridiken specialiserad på frågor som rör bolagsrätt, avtalsrätt och är även kunnig
inom familjerätt.
Språk: Svenska, engelska.
...
rebecca@venturelegal.se
+46 19 277 28 01

019-277 28 01
SUNNIVA STRÖMNES
Jurist

Sunniva Strömnes är jurist med jur kand-examen från Stockholms universitet och har en tingsnotariemeritering
från Värmlands tingsrätt. Hon har även en magisterexamen i ekonomi från Åbo Akademi universitet i Finland.
Sunniva har tidigare arbetat som jurist på Stockholms förvaltningsrätt och som juridisk rådgivare på
Konsumentverket. Sunniva är specialiserad inom affärsjuridik däribland avtalsrätt, bolagsrätt och tvistlösning.
Hon är vidare kunnig i familjerättsliga frågor och tar på sig uppdrag från domstolar och myndigheter som bland
annat offentligt biträde. Innan juristkarriären har Sunniva även arbetat som framgångsrik journalist under
närmare tio år.
Språk: Svenska, finska, engelska, tyska, norska.
...
sunniva@venturelegal.se
+46 19 277 28 05

019-277 28 05
MARIA BJÖRK
Administratör

Maria är byråns administratör. Hon har tidigare arbetat hos ett bokförlag med liknande arbetsuppgifter. Maria är den första kontakten vid telefon-samtal till byrån.
Maria ser till att allt fungerar och är en mycket uppskattad medarbetare.
...
maria@venturelegal.se
+46 19 277 28 02

019-277 28 00