BITRÄDE I DOMSTOL

Våra erfarna jurister har bred erfarenhet av att processa i domstol som ombud och rättegångsbiträden för både företag och privatpersoner...

AFFÄRSAVTAL OCH KONTRAKT

Vare sig det handlar om svenska eller internationella affärsavtal är vi din partner i avtalsprocessen från förhandling fram till undertecknandet av kontraktet...

JURIDISK SPETSKOMPETENS

Vi hanterar avancerade affärstvister samt tvister inom entreprenad- och fastighetsrätt. Byrån har även expertis inom området bank- och finansrätt...