Fastighetsrätt

Fastighetsrätt

Fastighetsjuridiken rymmer en hel del komplicerade frågor och det som vi med vår juridiska expertis kan hjälpa dig med är bland annat med frågor gällande förvärv eller försäljning av fastigheter, frågor rörande fel i fastighet, hyresfrågor, plan- och byggärenden enligt PBL, fastighetstvister, exploateringar, förhandlingar med hyresgäster och andra parter och myndighetskrav.

Vi kan även biträda vid frågor rörande markförvärv, exploatering, nyttjanderätter, detaljplaner samt ärenden som rör plan- och bygglagen (PBL) samt vid bygglov och andra tillståndsfrågor.