Corporate governance/ bolagsstyrning

Corporate governance/ bolagsstyrning

Juristbyrån Venture AB har mångårig erfarenhet avseende frågor som rör bolagsstyrning och compliance. Vi biträder företag med rådgivning och utformning av rutiner för regelefterlevnad och organisation gällande både svenska och utländska krav på företags verksamhet.