Bolagsrätt

Bolagsrätt

Bolagsrätten är ett av områdena inom byråns spetskompetens där vi har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag som stött på olika problem och frågeställningar.

Vi erbjuder juridisk rådgivning och bistår bland annat med juridiskt biträde vid bildande av bolag, styrelsefrågor, kapitalanskaffning, ansvarsgenombrott, generationsskiften, emissioner och många andra bolagsrättsliga frågor.

Vi tar även uppdrag som ombud för aktieägare i samband med bolagsstämmor.