Affärsjuridik

Vi granskar och upprättar affärsavtal samt biträder våra klienter i avtalsförhandlingar” vid allt från aktieöverlåtelseavtal, avtal vid fastighetsöverlåtelser, kompanjon-avtal och konsultavtal till leverantörs- och distributionsavtal. Kontakta oss