Leveransavtal

Leveransavtal

Vare sig det handlar om varor eller tjänster hjälper vi dig att utforma ett anpassat leveransavtal. Vi granskar även motparters förslag till leveransavtal för att säkerställa avtalsvillkoren och avtalets funktionalitet.