Våra medarbetare

Välkommen att kontakta oss

Erik Wahlberg
Jurist och senior partner

Erik Wahlberg är jurist med jur kand-examen från Uppsala Universitet 2005. Sedan år 2006 har han bistått allmänheten med juridiska tjänster. Mellan åren 2007 - 2009 fullgjorde han tingsnotarietjänst/ tingsmerit-ering vid Värmlands tingsrätt.
Erik fortsatte därefter med egen juridisk praktik på heltid år 2010 och har sedan dess hjälpt hundratals företagare med juridisk rådgivning och biträde varav många företagare är återkommande klienter sedan många år.
Erik är en av Sveriges få juridiska specialister i juridiska frågor som rör bekämpande av penningtvätt och finansiering av terrorism inom området bank- och finansrätt där han biträder ett antal av Sveriges både mindre och större finansiella företag med specialistrådgivning och ansökningar om finansiella tillstånd, med mera. Totalt har Erik Wahlberg 10 års heltidsstudier vid svenska universitet bakom sig där han förutom juridik studerat pedagogik, allmän filosofi, vetenskapsteori, statskunskap, psykologi, offentligt ledarskap, musik samt främmande språk.

Erik Wahlberg var i övrigt fram till och med år 2018 general-sekreterare för den svenska juniorhandelskammaren JCI Sweden.
Språk: Svenska, engelska, franska, ryska.

019-277 28 03
REBECCA AXELSSON
Jurist

Rebecca har jur kand-examen från Örebro Universitet och har tidigare arbetat på annan byrå i Örebro. Rebecca arbetar med frågor inom bank- och finansrätten med inriktning på penningtvättsregelverket och corporate governance/ bolagsstyrning. Hon är vidare inom affärsjuridiken även specialiserad på frågor som rör avtal, kontrakt och tvistelösning.

(222) 400-630
SUNNIVA STRÖMNES
Jurist

Sunniva Strömnes har tidigare arbetat som jurist vid migrationsdomstolen/ förvaltningsrätten i Stockholm samt som jurist vid tingsrätten i Karlstad med fullgjord tingsmeritering. Sunniva har förutom jur kand-examen även en magister-examen i ekonomi. Hon har tidigare även arbetat som framgångsrik journalist.

070-277 28 02
MARIA BJÖRK
Administratör

(222) 400-630