Affärsavtal

Vi granskar och upprättar affärsavtal samt biträder våra klienter i avtalsförhandlingar`` vid allt från aktieöverlåtelseavtal, avtal vid fastighetsöverlåtelser, kompanjon-avtal och konsultavtal till leverantörs- och distributionsavtal.

Internationella avtal

Byrån har spetskompetens avseende internationella avtal. Vi upprättar och granskar avtalsförslag samt ger råd och biträder i förhandlingar med övriga kontraktsparter

Affärsjuridisk rådgivning

Vi biträder i en mångfald av frågor och juridiska problem som kan uppstå inom företaget eller affärsverksamheten. Vi analyserar och hittar lämpliga lösningar med våra klienter.

Finansiella tillstånd

Byrån har mångårig, framgångsrik erfarenhet av att bistå företag som ansöker om finansiella tillstånd hos Finansinspektionen.

Finansiell rådgivning

Vi biträder med rådgivning avseende finansiella företags organisation samt bistår vid framtagande av praktiska rutiner för finansiella verksamheter så att företaget uppfyller gällande regelverk.

Utbildning

Vi utbildar ansvariga inom finansiella företag hur gällande regelverk ska tillämpas samt ger fortlöpande utbildning avseende tillkommande ändringar i gällande finansiella regelverk.

Tvister i allmänhet

Byrån biträder klienter i de flesta former av ekonomiska tvister, både där privatpersoner och juridiska personer är inblandade. Byrån åtar sig även tvister mellan privatpersoner avseende exempelvis arv, bodelning och testamente.

Fastighets- och entreprenadtvister

Byrån har spetskompetens och flerårig erfarenhet inom området fastighetstvister och entreprenadrättsliga tvister där vi biträtt våra klienter med god framgång.

Avancerade tvister

Byrån åtar sig även större,mer avancerade tvister vilket ligger i linje med byråns spetskompetens inom tvistemål.

Tvister mellan privatpersoner

Vi biträder privatpersoner vid alla former av tvister avseende frågor om arv, testamente, vårdnad om barn, med flera tvister.

Avtal för privatpersoner

Vi upprättar även äktenskapsförord, samboavtal, testamenten och gåvobrev för privatpersoners räkning.

Migrationsrätt

Byrån åtar sig även ärenden inom området migrationsrätt i asylärenden samt ärenden avseende uppehålls- och arbetstillstånd på grund av arbete i Sverige.

Kvalificerade jurister

Med våra erfarna jurister ...

Erik Wahlberg
Jurist/ Managing Partner

Erik Wahlberg är jurist med jur kand-examen från Uppsala Universitet 2005... läs mer i

019-277 28 03
Rebecca Axelsson
Jurist

Rebecca har jur kand-examen från Örebro Universitet och har tidigare arbetat på annan byrå... . Läs mer

019-277 28 01
Sunniva Strömnes
Jurist

Sunniva Strömnes har tidigare arbetat som jurist vid migrationsdomstolen/ förvaltningsrätten i Stockholm...

019-277 28 05
Maria Björk
Administratör

Maria Björk är byråns administratör och har tidigare arbetat på bokförlag med liknande arbetsuppgifter...

019-277 28 00 (växel)

Why choose us

From personal to business legal advice, we are a full service law firm dedicated to pursuing the best possible outcome.

Har du frågor?

Om du har frågor kontakta oss. Vanliga frågor hittar du här.

Alla vanliga frågor

1. Varför ska jag anlita kompetent juridiskt ombud?

Tincidunt elit magnis nulla facilisis. Dolor sagittis maecenas. Sapien nunc amet ultrices, dolores sit ipsum velit purus aliquet, massa fringilla leo orci.

2. Vad kostar det?

Tincidunt elit magnis nulla facilisis. Dolor sagittis maecenas. Sapien nunc amet ultrices, dolores sit ipsum velit purus aliquet, massa fringilla leo orci.

3. Vad kan jag förvänta mig?

Tincidunt elit magnis nulla facilisis. Dolor sagittis maecenas. Sapien nunc amet ultrices, dolores sit ipsum velit purus aliquet, massa fringilla leo orci.

Senaste nyheter

Catch all the latest news, events, updates and inspiration

Växel : 019-277 28 00

HITTA TILL OSS